Att arbeta på festival

Olika typer av festivaler ofta kopplade till musik är en av de stora upplevelserna man kan ha som ungdom. Många har sina absolut finaste minnen från sådana tillfällen och att gå på olika typer av festivaler är ofta något som man tar med sig hela livet. Något som kan vara ännu större och betyda ännu mer än att bara få gå på festivalen är att faktiskt få vara med att arrangera den. Ja, helt enkelt vara med och jobba på festivalen. Detta gör inte bara att man får betalt för något som är fruktansvärt roligt att vara en del av, utan också att man får vara med och bidra till att skänka så många människor glädje. Men att få jobb på en festival är inte helt enkelt, eftersom det ofta är många som söker de olika uppdragen och tjänsterna. I denna artikel kommer vi därför att ge några tips på vilka vägar man kan ta för att ta sig in i och kunna arbeta inom denna värld.

Använda datorn för utbildning

Om man känner att detta verkligen är något man vill arbeta inom och kanske göra återkommande kan det vara värt att satsa på att utveckla någon form av kunskap eller expertis inom ett område som kan tänkas vara nödvändigt inom en festival. Ett bra tips är att till exempel bli riktigt duktig på ljudteknik eller ljusteknik eftersom personer inom dessa yrken alltid kommer att behövas på en festival kopplad till musik. Här går det att lära sig mycket på egen hand och genom att till exempel surfa runt på sin iMac kan man lära sig mycket om dessa områden utan att behöva gå några dyra utbildningar. Via sin iMac kan man sedan också söka olika jobb på festivaler. Datorn är alltså ett väldigt viktigt redskap om man vill ge sig in på och bli bättre på dessa områden.

Andra roller

Om man inte har siktet ställt riktigt lika högt utan kanske snarare siktar på att ta sig in på någon enstaka festival som någon typ av arbetare eller personal, kan man satsa på lite andra roller. Det kommer alltid att behövas personer som till exempel säljer mat i olika tält eller ser till att allting fungerar som det ska inne på festivalen. Dessa roller kan vara lite lättare att få, men ibland får man räkna med att till exempel inte får något betalt annat än i form av mat och boende.